CH Witts pris tilldelas 2023 Eleonor Kristoffersson och Jan Kellgren för artikeln Skattemoralkrav vid offentlig upphandling.

CH Witts pris för bästa artikel i Balans instiftades av PwC till CH Witts minne, en av Balans grundare. Priset delas ut i samarbete med FAR och delades ut första gången 1981. I samband med FAR:s firande av hundraårsjubileet den 21 september fick årets vinnare ta emot juryns pris.

–  Det känns otroligt hedrande att få ta emot det här priset, säger Eleonor Kristoffersson , en av artikelförfattarna.

Juryns motivering lyder:

Artikeln tar upp en mycket relevant och aktuell diskussion kring skatternas roll vid offentlig upphandling utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Är det rimligt att myndigheter ska kunna kräva skattemoralrelaterade krav på anbudsgivare inom ramen för offentlig upphandling? Författarna illustrerar problematiken med ett målande exempel från en kommun där ställda skattemoralkrav i upphandlingen är mer eller mindre omöjliga att följa upp.

Författarna tar ett tydligt ställningstagande i frågan och läsaren får genom deras forskning värdefulla rekommendationer. Denna välskrivna artikel visar att skatt är en hållbarhetsfråga och juryn hoppas att den ger en vilja till fortsatt debatt kring kravställningen.

Ett hedersomnämnande ges till Alexander Paulsson, Henrik Rahm, Niklas Sandell och Peter Svensson för artikeln ”Om dramatiseringen av ekonomisk kultur på bolagsstämmor”.   

Charlotta Marténg