Många av de stora byråerna aviserar nu att de kommer tacka nej till brf-uppdrag.

Bostadsrättsföreningarna är en stor kundgrupp för redovisningskonsulter och revisorer. Under senare tid har många av de stora revisionsbyråerna aviserat att de kommer att tacka nej till uppdrag från bostadsrättsföreningar. En anledning är att revision av bostadsrättsföreningar innebär en särskild komplexitet som skiljer sig från andra typer av uppdrag. Styrelsen i en bostadsrättsförening arbetar i regel ideellt och saknar ofta kunskap om den formalia som omgärdar det ekonomiska arbetet. Dessutom finns det många medlemmar (ägare) vilket gör att minoritetsregler och formalia blir extra viktigt, något som ställer höga krav på revisorn.

Eric Widegren