I oktober medverkade jag på FAR:s aktualitetsvecka på Lidingö och FAR:s lokala dagar i Ängelholm. Det gav mig en fantastisk möjlighet att fånga upp flera av de frågor som engagerar våra medlemmar just nu och vilka förväntningar som finns på FAR när det gäller att agera och driva utvecklingen framåt.

Digitalisering var en fråga som engagerade många, både på aktualitetsveckan och de lokala dagarna. Hur kommer branschen att påverkas av AI och ChatGPT? Och vad kan FAR göra för att stötta medlemmarna och branschen? Jag fick också frågor om FAR:s påverkansarbete, som vilka frågor FAR driver just nu och hur det går till. En stor del av påverkansarbetet berör ny lagstiftning, både nationellt och på EU-nivå, och mitt budskap är att det är viktigt att komma in i ett tidigt skede. Att svara på remisser är givetvis också en viktig del av FAR:s påverkansarbete. Då går vi även in och kommenterar förslagen på detaljnivå i många fall.

Att besöka medlemsbyråer är ett annat sätt för mig att träffa dig som medlem och prata om aktuella branschfrågor. I början av november åkte jag och några av mina kollegor från FAR till Skellefteå där vi besökte fem olika medlemsbyråer. Tack alla för mycket intressanta och givande besök och diskussioner. Jag har också blivit inbjuden av två byråer i södra Sverige att komma och besöka dem, något jag ser mycket fram emot.

Är du och din byrå också intresserad av att träffa mig och prata om aktuella branschfrågor och vilka förväntningar ni har på FAR? Hör gärna av dig så bokar vi in ett möte!

Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se.

Karin Apelman, generalsekreterare och VD i FAR