För ett mindre företag inom revision och skatterådgivning är det en hållbarhetsfråga att hänga med i teknikutvecklingen. Revisorsgruppen i Värnamo använder tekniken för att effektivisera revisions- och bokslutsprocessen. Men det är en utmaning att fatta beslut om vilken teknik som företaget ska satsa på.

Emma Kolmodin är en av omkring 30 anställda på Revisorsgruppen i Värnamo. Företaget har funnits sedan 1980 och arbetar med revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning.

– De tjänster som vi erbjuder måste vara så effektiva som möjligt, så att vi inte kommer på efterkälken gentemot stora byråer, säger Emma Kolmodin.

Utmaning att fatta beslut om ny teknik

Revisorsgruppen försöker hålla koll på omvärlden och på nyheter inom ny teknik med hjälp av webbinarier från c och genom att läsa om nyheter på området. En utmaning är att bestämma vilka program och tekniska nyheter som är värda att satsa på. Emma Kolmodin säger att det är viktigt att ta sig den tid som krävs för att testa nya system och sedan utvärdera om de passar i verksamheten. Därefter gäller det att räkna på kostnaden i förhållande till den tid som företaget sparar.

– Alla nya system har en inkörningstid, det kan vara tidskrävande att utbilda sig och att komma in i arbetet med nya system och processer, man måste ha med sig att tidsvinsten kommer lite längre fram, säger Emma Kolmodin.

Verktyg som underlättar dokumentationen

Revisorsgruppen använder verktyget Data Snipper som sköter referenshanteringen.

– Det underlättar dokumentationen. Verktyget kan också hjälpa oss att snabbt jämföra och kontrollsummera årsredovisningar. Vi har använt verktyget under kort tid men vi tror att det sparar tid för oss och att det förbättrar vår dokumentation, säger Emma Kolmodin.

AI diskuteras inom i stort sett alla branscher och väntas leda till stora förändringar. Revisorsgruppen undersöker möjligheterna att använda AI. Men hittills har företaget inte hittat några lämpliga användningsområden.

– Det hade varit bra att kunna använda ett AI-system för att granska alla transaktioner för att hitta avvikelser. Men eftersom en AI har förmåga att göra saker på egen hand kan man inte dela känslig information med ett sådant verktyg, säger Emma Kolmodin.

Björn Dickson