Skatteverket kommer att sluta med att skicka ut momsdeklarationer på papper automatiskt. Det innebär att de företag som hittills varit vana att få en momsdeklaration med posten inte längre kommer att få det. Men möjligheten att momsdeklarera på papper finns kvar.

Förändringen beror enligt Skatteverket på att de flesta företag i dagsläget redovisar momsen i e-tjänsten ”Lämna momsdeklaration”, vilket gör att merparten av de utskickade pappersdeklarationerna aldrig kommer till användning. Man ser också att digital momsinlämning kommer att bidra till färre oavsiktliga fel eftersom det finns hjälpfunktioner i tjänsten.

– I dag lämnar nästan 96 procent av företagen sin momsdeklaration digitalt. Trots det skickade Skatteverket ut nästan 2,3 miljoner deklarationer förra året varav endast 250 000 användes, säger Anders Hultkvist, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Det automatiska utskicket av momsdeklarationer på papper upphör från och med inlämningen i maj nu i år.

Måste beställa pappersblanketten själv

Även om Skatteverket slutar med de automatiska utskicken av pappersdeklarationerna finns möjligheten att deklarera momsen på papper kvar.

− Notera att om din kund vill deklarera momsen i en fysisk momsdeklaration så måste hen beställa pappersdeklarationen inför varje redovisningsperiod, säger Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Läs mer om digital momsinlämning på www.skatteverket.se

Kristina Israelsson