Direktivet om due diligence på hållbarhetsområdet klubbades i elfte timmen av EU-parlamentet. Den antagna texten är mindre ambitiös än den ursprungliga, men ändå en milstolpe, enligt parlamentets förhandlare Lara Wolters.

Strasbourg: På onsdagen antog EU-parlamentet en lag som beskrivs som banbrytande när det kommer till företagens ansvar för människor och miljö. Förhandlingarna mellan EU-parlamentet och medlemsländernas regeringar har stundtals varit tuffa, läs mer i tidningen Balans artikel från juli i fjol.

Förhandlaren lättad efter omröstning

Parlamentets chefsförhandlare är märkbart lättad när hon möter media efter omröstningen om det så kallade CSDD-direktivet, eller CS3D, som antogs med 374 av 628 avlagda röster (totalt består parlamentet av 705 ledamöter).

– Jag är glad att vi vann omröstningen. Jag inledde det här arbetet för över fyra år sedan och lyckades avsluta det precis före EU-valet, säger Lara Wolters, medlem i den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet och föredragande i ärendet.

Resultatet av många års förhandlingar

Det pågående plenarsammanträdet i Strasbourg är det sista för den här mandatperioden och EU-parlamentarikerna har en fullspäckad dagordning med inte mindre än 89 lagförslag att ta ställning till. Det som inte klubbas nu riskerar att bli ogjort arbete. Efter EU-valet den 6–9 juni – i Sverige är det den 9 juni – kommer sammansättningen av parlamentet se annorlunda ut och de nya parlamentarikerna kommer med nya prioriteringar.

Mycket står alltså på spel vid denna sista session, samtidigt som parlamentarikerna är i startgroparna inför den kommande valrörelsen, vilket också höjer temperaturen i debatterna.

Förhandlingarna om CS3D som förts mellan EU-parlamentet och rådet (medlemsstaterna) har varit utdragna och pågått in det sista. Lara Wolters beskriver direktivet som en ”en hårt tillkämpad kompromiss och resultatet av många år av tuffa förhandlingar.”

– Det här har varit en riktig berg- och dalbana. Jag är väldigt glad att det gick igenom med en solid majoritet efter alla turer och vändningar som varit, säger Lara Wolters och fortsätter:

– Det är en kliché men det är verkligen en milstolpe som passeras i dag.

Kräver aktsamhet om människor och miljö

Direktivet är unikt på så sätt att det är första gången som en lag kräver att företag vidtar ”tillbörlig aktsamhet” om människor och miljö. Tidigare har det funnits frivilliga riktlinjer från FN och OECD såsom FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag om ansvarsfullt företagande.

Erika Ekman är hållbarhetskonsult på Trossa, en konsultbyrå som är specialiserad på hållbarhetsrådgivning. Hon har följt förhandlingarna om CSDDD på nära håll och välkomnar beslutet i EU-parlamentet.

– Fram till nu har vi bara haft soft law att arbeta med, med följden att det blir låg implementering. Så det är väldigt värdefullt att det nu kommer riktig lagstiftning på området, säger hon.

Nazrin Huseinzade, hållbarhetsjurist på KPMG instämmer:

– Med CSDDD går due diligence inom mänskliga rättigheter och miljö från en frivillig övning till ett obligatoriskt krav. En kärna i CSDDD är kravet att företag ska hantera brott mot mänskliga rättigheter eller skador på miljön genom hela värdekedjan, säger Nazrin Huseinzade.

Bidrar till ökad harmonisering

Det nya direktivet är en bra ”bottenplatta” att utgå från i företagets hållbarhetsarbete, tycker Erika Ekman. Det hänvisar till FN:s och OECD:s riktlinjer på området och bidrar därigenom till ökad harmonisering på hållbarhetsområdet.

– Det är bra även för oss på konsultsidan. En harmoniserad vägledning minskar tolkningsutrymmet och variationerna i tolkningarna minskar.

CSDDD är en del av EU:s gröna giv, som ses som en av mandatperiodens största framsteg. Sammanlagt har EU antagit en lång rad lagar som syftar till att ställa om till en hållbar ekonomi med skärpta krav på företagens rapportering och ansvar genom hela värdekedjan.

Rakel Lennartsson, rapporterar för Balans på plats i Strasbourg.

Fakta CS3D:

  • Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) blir EU-lag efter formellt godkännande av rådet den 23 maj. Därefter har medlemsländerna två år på sig att införliva direktivet i nationell lag.

  • De nya reglerna införs gradvis i tre etapper från 2027 då det börjar gälla för de allra största företagen.

  • Från 2029 ska direktivet vara fullt implementerat av alla berörda företag, det vill säga företag med över 1.000 anställda och en global omsättning på över 450 miljoner euro.

  • Direktivet kräver att företagens verksamhet genomsyras av ”tillbörlig aktsamhet”, och det gäller även företagets partners genom hela värdekedjan (leverans, produktion, distribution).

  • Företagen måste också ha omställningsplaner som linjerar med Parisavtalets mål för den globala uppvärmningen på max 1,5 grader.

  • Varje medlemsstat ska utse, eller inrätta, en tillsynsmyndighet för att övervaka efterlevnaden. Företag som inte följer reglerna kan tilldelas böter på upp till 5 procent av deras globala omsättning.