Färre än var femte provdeltagare från mindre byråer fick godkänt på höstens revisorsprov. Bland tentander från de sju största byråerna klarade 56 procent provet.

Revisorsinspektionen publicerade nyligen resultaten från höstens revisorsprov. Av 262 tentander var det 116 som klarade gränsen för godkänt resultat. Av de 82 tentander som inte kom från någon av de sju största revisionsföretagen var det bara 15 som klarade provet. Robert Wennberg, affärsområdeschef Kompetens på FAR, har följt resultaten från revisorsprovet under många år. Enligt honom finns det inget som tyder på att provdeltagarna var dåligt förberedda eftersom försämringen gäller alla segment och de höga poängen saknas.

– Provet mäter en stor mängd kunskaper, färdigheter och förmågor och det kanske är en för stor bredd för en revisor att hantera, när många är specialiserade på ett segment under sin praktiktid. När frågor riktade mot större företag visar sig svåra kan det slå särskilt hårt mot de som inte arbetar med det i praktiken, vilket kan förklara den låga andelen godkända från mindre byråer.

RI strävar efter en jämn nivå

Revisorsinspektionen vill inte kommentera den låga andelen godkända från mindre revisionsbyråer. Men Christer Petersson, sekreterare i Revisorsinspektionens examensråd, menar att myndigheten strävar efter att provet ska hålla en jämn nivå över tid.

– Andelen tentander som klarade provet var denna gång låg, men antalet tentander som fick godkänt resultat var 116, vilket är det fjärde högsta antalet i provets historia. Många provdeltagare hade svårt med frågor om förändringar i området tillhandahållande av icke-revisionstjänster (NAS). Ett annat område som många hade problem med var hur hållbarhetsrelaterad information i framvagnen påverkar riskbedömningen i revisionen.

Små marginaler

Resultaten visar på små marginaler mellan godkänd och underkänd. Det menar Robert Wennberg.

– Det är beklagligt att så få klarade provet. Svårighetsgraden har varierat mycket mellan åren och det är ofta små marginaler då de flesta hamnar runt gränsen för godkänt. Det krävs 60 procent rätt för att klara revisorsprovet. Vid det senaste provtillfället var det bara en procent som hade över 75 procent rätt. Samtidigt var det 79 procent som hade över 50 procent rätt.

Nästa tillfälle att skriva revisorsprovet är 27–28 maj.

Eric Widegren