EY minskar antalet utlandskurser för de anställda. Förhoppningen är att förändringen ska hjälpa EY att bli klimatneutralt till 2025.

Enligt EY:s hållbarhetsrapport för 2022/2023 framgick det att företagets utsläpp hade ökat jämfört med föregående år. Anja Vanhatalo, hållbarhetsansvarig på EY, berättar att utlandsresor var en bidragande orsak.

– Vi kunde se att utlandskonferenser hade bidragit till att företagets utsläpp av växthusgaser ökade jämfört med föregående år, berättar Anja Vanhatalo.

Det var en utveckling som EY Sverige inte var nöjd med.

– Därför beslutades att alla interna utbildningsevent från och med i år ska hållas inom Norden och främst då i Sverige när det är möjligt, säger Anja Vanhatalo.

Kan hålla koldioxidbudgeten

Enligt henne har beslutet tagits emot positivt bland de anställda.

– När utbildningskonferenser tidigare hölls utomlands kunde vi få höra från medarbetare att de upplevde att hela deras personliga koldioxidbudget spräcktes bara genom deras jobbresor, och som vi ser det är det viktigt att ge de anställda rådighet över den här typen av frågor, säger Anja Vanhatalo.

För EY:s del handlar det nu om att prioritera konferensmål i Sverige

– Vi satsar ständigt på att öka kvaliteten på våra events. Att prisnivån är högre i Sverige är en konsekvens som vi får ta för att vi landar rätt i vårt hållbarhetstänk, säger Anja Vanhatalo.

Samarbete nyckeln till framgång

Hon tycker det är viktigt att EY Sverige, som arbetar med att ge andra företag råd i hållbarhetsfrågor, föregår med gott exempel och säger att det är vanligt att kunderna har frågor kring vilket klimatavtryck EY lämnar. Många gånger samarbetar EY med kunderna kring hållbarhetsfrågor och det är just samarbete som är nyckeln till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete menar Anja Vanhatalo.

– Vi måste jobba tillsammans med de här frågorna, samarbeta över gränserna och sporra varandra att hela tiden bli lite bättre. Jag blir glad när kunder ställer tuffa frågor om hur vi arbetar för att minska våra utsläpp, öka vår mångfald och investerar i hållbarhet. Men jag blir än gladare när vi jobbar med modiga kunder som är redo att sig an frågorna tillsammans med oss, säger hon.

Ska bli klimatneutralt 2025

EY har ett globalt mål om att bli klimatneutrala 2025 och EY Sverige började mäta bolagets utsläpp 2019. Jämfört med startåret för mätningarna har utsläppen sedan dess minskat med 32 procent, något som gör Anja Vanhatalo, hållbarhetsansvarig på EY stolt.

– Målet om att nå klimatneutralitet är centralt och vår hållbarhetsrapport ger oss ett bra och effektivt verktyg att utvärdera och driva vårt hållbarhetsarbete framåt för att se vilka områden vi behöver utveckla, säger hon.

EY:s hållbarhetsrapport 2022/2023

Hållbara resor är inte det enda som EY fokuserar på i sitt hållbarhetsarbete. Ett centralt område i EY:s hållbarhetsarbete är mångfald, jämlikhet och inkludering. Enligt den senaste hållbarhetsrapporten har 52 procent av företagets delägare genomfört en utbildning i inkluderande ledarskap och i den senaste medarbetarundersökningen svarade 90 procent av de anställda att de känner sig fria att vara sig själva på jobbet.

Charlotta Marténg