De svenska företagen arbetar alltmer med hållbarhet, enligt en omfattande undersökning av Grant Thornton. Frågan är om revisions- och redovisningsbyråerna är redo att möta företagens ambitioner. – Som bransch har vi nog inte helt förstått vad vi står inför, säger Annie Sebelius, Chief Sustainability & Communications Officer, på Grant Thornton.

Grant Thornton har genomfört en omfattande undersökning där över 1.000 svenska företag svarar på frågor om sitt hållbarhetsarbete. Undersökningen visar bland annat att tre fjärdedelar av företagen anser sig arbeta aktivt med hållbarhet, vilket är en tydlig ökning jämfört med tidigare år. Balans har intervjuat Annie Sebelius, Chief Sustainability & Communications Officer, på Grant Thornton, om vilka slutsatser hon drar av undersökningen.

Varför är den här typen av undersökningar viktiga för branschen?

– Vi har ju vänt oss till medelstora bolag i den här undersökningen och det är ett medvetet val. Vi i branschen ska ju bidra även till dessa bolags utveckling och tillväxt, men många gånger hamnar ljuset snarare på de stora bolagens omställningsarbete. Visserligen tillämpas regelverken med början hos de verkligt stora bolagen, men nu i fallet CSRD så träffar ju det ju också hela värdekedjor. Risken är att mindre bolag är oförberedda när största kunden ringer och vill ha dokumentation kring sina underleverantörers hållbarhetsarbete. Så det är rimligt att vi får i gång en diskussion om entreprenörsbolagens omställning parallellt med börsbolag för att allt ska gå i takt.

Vilken trend i undersökningen anser du är viktigast att ta fasta på?

– Det som är mest slående i undersökningen är att intresset för hållbarhet ökat väsentligt sedan vi ställde samma fråga för två år sedan. I vissa fall till och med dubblerats.

Varför vill företagen arbeta mer med hållbarhet?

– Förutom att klara leverantörskrav och följa lagar och regler, handlar det bland annat om finansieringsvillkor, att vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till att framtidssäkra verksamheten.

Tror du att branschen är redo att ”ta hand om” företagens ambitioner?

– Varje byrå har ju sin resa, men helt klart är att det är ett utvecklingsområde och som bransch har vi nog inte helt förstått vad vi står inför. Jag tror vi behöver en rejäl satsning på kompetens på bredden inom branschen. Med andra ord inte ett särskilt team som ska kopplas in bara för att hållbarhet kommer upp. Att det finns specialister inom området ska mer vara ett komplement till det breda samtalet om ESG.

Vad mer behöver branschen göra för att kunna möta företagens ambitioner på ett ännu bättre sätt?

– Jag tror vi behöver backa hem till vårt ursprungliga uppdrag: Att hjälpa våra kunder att bygga förtroende till sina intressenter, och att bidra till konkurrenskraftiga bolag. Om man tänker så blir det lättare att se att vår roll nu är att stötta med mer än klassiska finansiella nyckeltal. Att det är när vi stöttar utifrån hela ESG-spektrat som vi bygger bolag som klarar framtidiga utmaningar. Vi behöver se på hållbarhet som affärsutveckling, inte som en compliance-övning.

Vad tycker du om regeringens förslag att skjuta på införandet av CSRD med i praktiken ett år?

– Det finns säkert en god tanke med att ge mer tid för implementering, men det är lite i elfte timmen. Jag tror och hoppas att de stora noterade bolagen kommer fortsätta den omställning de redan påbörjat, även om regeringens förslag skulle bli verklighet. Näringslivet kommer ligga före lagstiftaren, det finns många affärsföredelar med det. Ur branschens perspektiv är det också bra att företagen håller tempo, vi utvecklas med kunderna.

Om undersökningen

Grant Thornton har intervjuat beslutsfattare i över 1.000 mid-market-företag, det vill säga aktiebolag i Sverige som omsätter 10-500 miljoner kronor per år. Undersökningen genomfördes under hösten 2023. 80 procent svarar att hållbarhet kommer vara en viktig faktor för att driva företag i framtiden. Det är samma nivå som 2019 och 2021, men en skillnad är att fler – 75 procent – nu uppger att de arbetar med hållbarhet, jämfört med 59 procent 2021.

Pressade av kraven

Det kom också fram att företagen är pressade av de krav som ställs på dem. 72 procent av företagen säger att de arbetar med hållbarhet för att klara de krav som ställs på dem som leverantör. Nästan lika många, 71 procent, svarar att de gör det för att leva upp till regler och lagar, såsom GDPR och CSRD. Det område som står ut jämfört med 2021 är hållbarhet som en viktig faktor för att få finansiering. 2021 var det bara tolv procent som angav finansieringsvillkor som en viktig faktor, nu har den ökat till 47 procent.

Medarbetarna viktigast

När det kommer till vilka delar inom hållbart företagande som de svarande anser vara viktigast att jobba med framåt, är det balans i arbetslivet och nöjda medarbetare som toppar med 77 procent. Sedan kommer miljöfrågor med 67 procent. Ett område som ökat sedan 2019 är hållbara affärsmodeller. Då svarade 39 procent att det var viktigt framåt, medan 53 procent tycker det nu.

Dan Håfström