De stora programvaruföretagen vässar sina lösningar vad gäller klimatberäkning. Vinsten för kunderna blir bättre koll och ökad konkurrenskraft.

Med CSRD:s intåg har klimatberökning blivit ett hett område. Klimatberäkning är ett samlingsbegrepp för tjänster som genom digitala, automatiska klimatmoduler redovisar exakt mätning, analys och uppföljning från underlag som kvitton och leverantörsfakturor.

Genom tjänsten kan företag få svar på hur stora deras utsläpp är från olika utsläppsposter som energiförbrukning, frakt av mat, affärsresor, programvaror och appar.

Söker externa samarbeten

På senare tid har de stora programvaruföretagen vässat sina lösningar vad gäller klimatberäkning. Fortnox och Visma Spcs har sedan en tid etablerade samarbeten med flera externa företag. Under våren inledde Björn Lundén ett samarbete med företaget Wellfish. Ulf Bokelund Svensson, VD på Björn Lundén, förklarar att det var nödvändigt att söka ett externt samarbete.

– Klimatberäkning och hållbarhetsredovisning är i sig en helt egen vetenskap och därför har vi valt att samarbeta med Wellfish. Vårt system är nu väl integrerat med Wellfishs lösning och våra kunder får automatiserat ut detaljerade uppgifter om klimatpåverkan.

Underlättar följsamhet mot CSRD

Tanken är att klimatberäkningen ska underlätta följsamhet gentemot CSRD samt bidra till en större medvetenhet om hur företagen kan minska sina utsläpp.

– Vi vet att det framåt blir en obligatorisk del av årsredovisningar och klimatberäkningen ökar våra kunders möjlighet att göra rätt i den officiella hållbarhetsredovisningen. Men klimatberäkningar gör det också mycket lättare att kunna göra verklig skillnad, säger Ulf Bokelund Svensson.

Stor satsning på produktutveckling

Johan Widenberg, produktområdeschef på Fortnox, menar att kunderna i takt med ökad medvetenhet kring hållbarhet i allt högre grad efterfrågar tjänster inom klimatberäkning. Fortnox satsar för närvarande betydande resurser på utveckling.

– Vår produktutveckling består av både våra egna och våra samarbetspartners produkter.

I det segmentet erbjuder vi klimatberäkning samt hållbarhetsredovisning och för att passa våra kunders olika behov har vi flera utvecklingspartners, säger Johan Widenberg.

Det som kunderna framför allt efterfrågar är funktionen att kunna automatisera och göra hållbarhetsredovisningen mer förenklad.

– I vår plattform erbjuder vi möjligheten att använda en mjukvara som levererar den här typen av tjänster, så det är tämligen enkelt att komma i gång, säger Johan Widenberg.

Rådgivning till underleverantörer

Simo Panas, affärsområdesansvarig för redovisningsbyråsegmentet på Visma Spcs, berättar att kunder skaffar tjänster för klimatberäkning men även att redovisningskonsulter agerar rådgivare kopplat till området. Många gånger handlar det om underleverantörer som behöver ta fram uppgifter för sina uppdragsgivare.

– Vi tar fram de här siffrorna till företagen så att de kan informera de större bolagen. Genom klimatberäkningen får de i realtid 100 procent koll på hur klimatanpassat företaget är, säger Simo Panas.

Klimatberäkning bidrar till konkurrenskraft

Alla tre menar att klimatberäkningstjänster är viktiga för kundernas konkurrenskraft framöver, inte minst när det gäller upphandlingsprocesser med kommuner och större företag.

– Att vi som programvarubolag kan erbjuda enkelhet får till följd att det blir lätt att göra rätt, och det kommer att bli oerhört viktigt för företagen med tanke på de stora krav på dokumentation som CSRD innebär, säger Johan Widenberg.

Men det allra viktigaste är att klimatberäkningen faktiskt gör det lättare att bidra till ett hållbart samhälle.

– Man ska väl tänka företagsekonomi, men framför allt vill väl alla bidra till att världen ska överleva, säger Ulf Bokelund Svensson.

Dan Håfström

Klimatberäkning – vad kostar det?

  • Visma Spcs: Beroende på hur djupt kunden vill dyka i siffrorna finns en enklare variant för 99kr/mån och en pro-variant för 249kr/mån. (Priserna gäller klimatberäkning och inte hållbarhetsredovisning).

  • Björn Lundén: Pris per hållbarhetsredovisning med automatisk klimatberäkning kostar 6.000 kr för ett företag med 0–5 anställda, 10.000 kr för 6–20 anställda, 25.000 kronor för 21–50 anställda och 50.000 kronor för 51–200 anställda.

  • Fortnox: Samarbetar med ett antal externa företag som Atmoz, Go Climate, Last Planet, Navigate ESG och Wellfish, när det gäller klimatberäkning, klimatbokslut och uppföljning av hållbarhetsarbete. Kunden betalar 149 kronor per månad för möjligheten att integrera Fortnox med de externa företagens tjänster. Kunden får sedan sluta individuella avtal och pris för klimatberäkning med leverantören.