Kvinnorna fortsätter att ta allt fler av de ledande rollerna vid Sveriges största redovisnings- och revisionsbyråer. Det visar årets upplaga av tidningen Balans jämställdhetsundersökning. BDO ökar andelen kvinnliga delägare med sex procentenheter, och går från att ligga under medel till en placering som trea från toppen.

2024 års jämställdhetsundersökning i redovisnings- och revisionsbranschen speglar en bransch där kvinnorna tar allt större plats på alla nivåer i organisationen. För femtonde året i rad har Balans frågat de största byråerna inom redovisning och revision i Sverige om fördelningen mellan kvinnor och män i toppskiktet av deras organisationer.

BALANS_2024030801_bild1

Årets resultat befäster tidigare trender: Andelen kvinnor på ledande positioner fortsätter att öka, detta i takt med att fler kvinnor söker sig till branschen. I kategorin övriga chefer är andelen kvinnor nu över 60 procent, vilket troligtvis är en ganska korrekt avspegling av hur många kvinnor som nu arbetar inom redovisning, revision och rådgivning.

BALANS_2024030801_bild2

En andel på över 60 procent pekar emellertid på att delar av branschen är på väg att få ett omvänt problem, det vill säga svårigheter att rekrytera och befordra män. Aspias VD Ola Gunnarsson vittnar om detta i en intervju med Balans.

– Jag tror att det finns mycket vi skulle kunna göra för att skapa en attraktiv bransch för både tjejer och killar, sa han.

Trots kvinnornas alltmer framträdande roll i branschen är de fortfarande underrepresenterade i delägarnivå. Förra året nåddes en milstolpe när andelen kvinnliga delägare i genomsnitt uppgick till över 30 procent. I år förbättrar byråerna den siffran något och genomsnittet för kvinnliga delägare ökar från 30,9 till 32,4 procent. Det är ett steg i rätt riktning, men än så länge är det bara en enda byrå som uppfyller kriteriet för jämställdhet på partnernivå; Aspia med 44 procent kvinnor bland delägarna.

BALANS_2024030801_bild3

Grant Thornton är snubblande nära med 39 procent kvinnor bland delägarna. Därefter är hoppet ganska långt ner till nummer tre på listan, BDO med 34 procent kvinnliga delägare. BDO har emellertid gjort en fantastisk uppryckning i årets undersökning. Med ett inval som senast bestod av 83 procent kvinnor ökar byrån andelen kvinnor bland delägarna från 28 till 34 procent. Sett över en tvåårsperiod har BDO förbättrat sig med hela 11 procentenheter.

– Det är delvis en generationsfråga, men det är också en effekt av att jämställdhet prioriterats som en affärskritisk fråga, säger Maria Jonasson, regionchef BDO väst i en intervju med Balans.

Inval av nya delägare 2024

Byrå

2024

2023

BDO

83 %

80 %

Aspia

60 %

67 %

Grant Thornton

50 %

50 %

Deloitte

50 %

25 %

EY

45 %

36 %

PwC

36 %

20 %

KPMG

25 %

66 %

Mazars

0 %

0 %

Medel

43,6 %

43 %

Satsningen på jämställdhet har inte bara gett resultat i Balans jämställdhetsunderökning utan även på ”sista raden” då BDO nyligen satte rekord med över en miljard kronor i omsättning över en rullande tolvmånadersperiod.

Lägst andel kvinnliga delägare har Mazars som tappar en procentenhet i årets undersökning och landar på 26 procentenheter. VD Karin Westerlund säger i en intervju med Balans att hon så klart inte är nöjd med den siffran. Samtidigt menar hon att byrån i första hand måste välja den som har står på tur.

– Vi väljer de som är lämpliga. Det går inte att säga nej till män som står på tur bara för att vi ska få PK siffror.

De tre senaste åren har två män och inga kvinnor valts in i Mazars delägarkrets. En framgångsfaktor är annars att arbeta med jämställt inval. Under året har fem av åtta byråer valt in minst 45 procent kvinnor när de utsett nya delägare. BDO har maxat med 83 procent kvinnor i invalet, medan Grant Thornton (GT), som länge legat i täten för i Balans jämställdhetsundersökning, de senaste åren har haft ett inval på precis 50/50. Det är ingen policy utan det naturliga resultatet av ett långsiktigt arbete, förklarar GT:s styrelseordförande Michael Palm i en intervju med Balans.

Andel kvinnor i ledningsgruppen 2024

BDO

78 %

Aspia

40 %

Grant Thornton

67 %

Deloitte

36 %

EY

27 %

PwC

44 %

KPMG

38 %

Mazars

50 %

KPMG, som håller på att ta i kapp förra årets bakslag, har däremot en policy om att alltid ha minst en kandidat av varje kön till alla ledande befattningar.

– Vi vill inte hamna i en situation där vi inte har någon kvinnlig kandidat, säger VD Mathias Arvidsson till Balans.

PwC är inne på samma spår. Skatteansvariga Kajsa Boqvist, som även är ansvarig från byråns inkluderings- och mångfaldsarbete, berättar att företaget nu uppnått jämställdhet på alla professionella nivåer.

– Det vi ser nu är att vi både rekryterar jämställt och behåller lika många män som kvinnor, så vi ska kunna göra jämställda partnerintag framöver. Vi har ingen anledning att hamna någon annanstans utifrån hur pipen ser ut i dag, säger hon till Balans.

Flera byråer, däribland KPMG, ökar andelen kvinnliga delägare trots att kvinnorna är i minoritet i invalet. Det beror på att männen dominerar i den generation som nu är på väg att gå i pension. Det innebär också att ett jämställt inval 50/50 till delägarkretsen räcker för att accelerera utvecklingen mot jämställt delägarskap.

Delägarskapet är till sin natur mer trögrörligt än andra ledande befattningar. Kunde vi inte nöja oss med att över 60 procent av de operativa cheferna är kvinnor? Och att ledningsgrupperna närmar sig perfekt balans med 47,5 procent kvinnor och 52,5 procent män.

Å andra sidan, i ett läge då kvinnorna är alltmer framträdande i operativa roller och på ledande positioner är underrepresentationen i delägarkretsen på ett vis större. Alla vill inte bli delägare. Det är ett stort ansvar som ställer höga krav. Men det är också här som den som arbetar hårt får lön för mödan, när årets överskott fördelas mellan delägarna enligt parametrar som är specifika för varje byrå.

Enbart två byråer av åtta har velat uppge hur stor andel av aktierna som ägs av kvinnor. På KPMG äger kvinnorna, som utgör 27 procent av delägarna, 22,25 procent av aktierna. På PwC är motsvarande siffror 29 procent kvinnliga delägare som äger 26 procent av aktierna.

Vissa byråer skiljer också mellan delägarskap och partnerskap, vilket i praktiken innebär en tvåstegsmodell där du börjar som partner och successivt blir delägare i ordets egentliga mening. En annan aspekt som kan spela roll för byråernas jämställdhetsstatistik är deras olika profil där exempelvis Aspia har en tyngdpunkt inom redovisning och lön medan Deloitte nyligen sålde hela sin redovisningsverksamhet. Den typen av strukturella förändringar i branschen påverkar byråernas förutsättningar att rekrytera jämställt, då könsbalansen är olika i olika yrkesgrupper, som Anna Pontén, HR-chef på Deloitte påpekar.

– Deloitte är inte längre någon klassisk revisionsbyrå så konkurrensmässigt jämför vi oss även med stora konsultbolag som IBM, Accenture eller Cap Gemini och McKinsey, säger hon.

Under året har Aspia, som från början är en avknoppning av PwC:s redovisningsverksamhet, fått nya ägare igen, i form av det globala investmentbolaget Vitruvian Partners. Det är förklaringen till att i övrigt kvinnodominerade Aspias styrelse plötsligt består av enbart män.

Andel kvinnor i styrelsen 2024

Byrå

2024

2023

Deloitte

60 %

60 %

PwC

54 %

47 %

EY

43 %

43 %

KPMG

43 %

29 %

BDO

33 %

33 %

Grant Thornton

33 %

33 %

Mazars

33 %

33 %

Aspia

0 %

40 %

Medel

37,4 %

39,8 %

– Det är en temporär lösning för att vi ska lära känna varandra bättre, men vi har redan funderat på hur styrelsen ska se ut framöver för att bättre spegla företaget, säger VD Ola Gunnarsson.

Utifrån ett branschperspektiv kan det konstateras att jämställdhet inom loppet av 15 år har gått från att vara en ganska styvmoderligt behandlad fråga till en ”hygienfaktor”. Det betyder att jämställdhet ses som en självklarhet som utgör en integrerad del av byråernas personalpolitik. Kampen om talangerna och svårigheten att behålla duktiga medarbetare innebär att frågorna om arbetsvillkor och karriärutveckling har stort fokus. Henrik Lind, styrelseledamot i EY, fångar det i en mening som nog hela branschen skriver under på.

– Vår framgångsfaktor är att skapa de bästa förutsättningar för medarbetarna. Medarbetarna är vår viktigaste resurs, säger han i en intervju med Balans.

Rakel Lennartsson

2024 års jämställdhetsundersökning i korthet:

  • Andel kvinnor bland delägarna i genomsnitt: 32,4 %

  • Årets raket: BDO, ökar andelen kvinnor bland delägarna med 6 procentenheter

  • Årets inval: 5 av 8 byråer gjorde ett jämställt inval med minst 45 procent kvinnor bland nya delägare

  • Årets höjda ögonbryn: Aspia med noll kvinnor i nya styrelsen

  • Årets tapp: Mazars backar en procentenhet till 26 procent kvinnor bland delägarna

  • Årets varning: Med 78 procent kvinnor i ledningsgruppen och 76 procent kvinnor bland övriga chefer är det dags för BDO att tänka på männen

  • Fortfarande ensam på toppen: Aspia med 44 procent kvinnor bland delägarna + jämställd ledningsgrupp (40 procent kvinnor)