Under åren 2021 till 2023 lämnade sammanlagt 268 auktoriserade revisorer under 40 år yrket. 92 procent av dem kom från en Big 8-byrå. PwC var den byrå som tappade flest.

Att antalet revisorer minskar är en oro både för branschen och samhället. Särskilt bekymmersamt är att många yngre revisorer väljer att lämna revisionsbranschen. Balans har sammanställt statistik från Revisorsinspektionen och kan visa att 268 auktoriserade revisorer under 40 år valde att säga upp sin auktorisation under åren 2021–2023. Antalet unga revisorer som lämnade yrket under de här åren motsvarar nästan tio procent av det totala antalet auktoriserade revisorer i landet.

Färre lämnade under 2023

Det finns dock hopp. Betydligt färre revisorer under 40 år lämnade branschen under 2023 än under 2022 och 2021. Under fjolåret lämnade ”endast” 64 personer under 40 yrket. Motsvarande siffror för 2021 var 105 och under 2022 lämnade 99 personer under 40 år yrket. David Gripenhjärta, avdelningsdirektör på Revisorsinspektionen, ser positivt på att färre yngre revisorer lämnade under 2023 men vågar inte tolka utvecklingen som ett trendbrott.

– Antalet revisorer har minskat nästan varje år under lång tid. Det är enligt vår bedömning svårt att dra några slutsatser av utvecklingen under år 2023. Vi vet inte om det är en trend att färre lämnat yrket och att detta kommer att hålla i sig de kommande åren. Vi kommer att följa utvecklingen, säger David Gripenhjärta.

PwC tappade flest

Bland de revisorer under 40 år som lämnade yrket under åren 2021–2023 kom 92 procent ifrån Big 8. Totalt jobbar cirka 74 procent av de auktoriserade revisorerna under 40 på en Big 8-byrå. Den byrå som förlorade flest var PwC, som tappade 81 unga revisorer. Därefter följer EY som tappade 52 och KPMG med 44. Helena Kaiser de Carolis, som leder PwC:s revisionsverksamhet, menar att det finns förklaringar till att just PwC förlorade relativt många yngre revisorer.

– Under perioden 2021–2023 examinerades 125 revisorer hos oss, vilket är näst högst i branschen. Det är därför inte oväntat att vi också ser att det är fler revisorer som lämnar oss jämfört med andra branschaktörer. Samtidigt är vi medvetna om branschens utmaningar med att attrahera och behålla kompetens i konkurrens med andra branscher. PwC har ett stort fokus på hur vi kan utvecklas som arbetsgivare och hur vi ur ett branschperspektiv kan beskriva yrkesrollen på ett bättre sätt, och på så vis göra yrket än mer attraktivt, säger Helena Kaiser de Carolis.

BALANS_2024032001_bild1

Siffrorna bygger på statistik från Revisorsinspektionen som Balans sammanställt.

Normalt att vissa söker nya utmaningar

Helena Kaiser de Carolis menar också att det inte enbart är av ondo att yngre revisorer prövar vingarna i andra delar av ekonomiområdet.

– Det kommer alltid finnas en viss rörlighet, då revisorer söker nya utmaningar inom andra ekonomifunktioner, som CFO-roller eller andra specialistroller inom ekonomi och finans. Vi ska samtidigt vara stolta över att revisionsbranschen förser näringslivet med erfarna ekonomer som fått en utbildning och grundkunskaper som sträcker sig utanför den vanliga ekonomutbildningen. Omvänt ser vi även en hel del återvändare, personer som kommer tillbaka till PwC, vilket är oerhört glädjande, säger Helena Kaiser de Carolis.

Fler män än kvinnor lämnade

Det har talats mycket i branschen om tappet av yngre kvinnor. När det gäller de auktoriserade revisorerna under 40 år så var det dock flest män som valde att sluta under 2021–2023. 147 av 268 som lämnade revisionsbranschen mellan 2021–2023 var män, vilket utgör 55 procent. Männen utgör totalt sett 53 procent av de auktoriserade revisorerna under 40 (mars 2024).

BALANS_2024032001_bild2
BALANS_2024032001_bild3

92 procent av revisorerna under 40 som lämnade yrket 2021–2023 kom från Big 8. För närvarande (mars 2024) arbetar cirka 74 procent av de auktoriserade revisorerna under 40 på en Big 8-byrå.

Dan Håfström