Grant Thornton är bara en procentenhet från jämställt delägarskap. Men det är ingen anledning att luta sig tillbaka, anser styrelseordförande Michael Palm.

Grant Thornton har under många år levererat stabila resultat i Balans jämställdhetsundersökning. Med 39 procent kvinnliga delägare är revisionsbyrån en hårsmån från ett definitionsmässigt jämställt delägarskap.

– Vi närmar oss målet och det är alltid bra att ha mål, men det räcker inte. Vi behöver jobba varje dag, hela tiden och i alla processer för att det ska ske, säger Michael Palm, styrelseordförande i Grant Thornton.

I ett drygt decennium har Grant Thornton haft ett ”dedikerat fokus” på jämställdhet.

– Det genomsyrar hela processen från anställningsintervju och onboarding till utbildning, lönesättning och kundkontakter. Det går inte att komma med enfaldiga team längre, säger Michael Palm.

De senaste åren har fördelningen mellan kvinnor och män i Grant Thorntons val av nya delägare landat på precis 50/50. Det ser ut som en tanke.

– Nej, det är ingen policy utan mer av en positiv utveckling. Eftersom vi har jobbat med frågan under så lång tid får vi lika många kandidater från båda grupperna.

För en byrå som kommit tämligen långt med sitt jämställdhetsarbete är den största utmaningen är att inte luta sig tillbaka. Michael Palm kallar 40 procent kvinnliga delägare för ett delmål.

– Just här är det fokus på jämställdhet, men mångfald i vidare mening är en minst lika prioriterad fråga. Vi måste vara ett tvärsnitt av den värld vi lever i för att kunna möta våra kunder på rätt sätt. Att ha team som är representativa är en hygienfaktor.

En annan utmaning, som Grant Thornton delar med många byråer, är att inte tappa duktiga medarbetare. Här tror Michael Palm att möjligheten till distansarbete är en nyckelfaktor för att behålla duktiga medarbetare och i synnerhet kvinnor. Grant Thorntons senaste stora globala undersökning om jämställdhet visar att företag som kräver kontorsnärvaro har färre kvinnor i seniora ledarroller.

– Det är ett stort hot mot jämställdheten i näringslivet när man börjar trycka på för att alla alltid ska vara på kontoret, företag bör snarare säkerställa att de har en kultur som möjliggör flexibilitet, säger Michael Palm.

Rakel Lennartsson