Innehåll

Basränta

I skattekontosystemet tillämpas ett enhetligt ränteinstitut.

Överskott och underskott på skattekonto ränteberäknas dagligen med utgångspunkt från en basränta som baseras på sexmånaders statsskuldväxlar. Basräntan kan ändras under året. Ändring ska ske om räntan på statsskuldväxlarna ändrats med minst en procentenhet.

Period

Basränta

2013-01-01–

1,25 %

2011-10-01–2012-12-31

1 %

2011-02-01–2011-09-30

2 %

2010-11-01–2011-01-31

1 %

2009-04-01–2010-10-31

0 %

2009-02-01–2009-03-31

1 %

2009-01-01–2009-01-31

2 %

2008-12-01–2008-12-31

3 %

2007-07-01–2008-11-30

4 %

2006-09-01–2007-06-30

3 %

2004-04-01–2006-08-31

2 %

2003-04-01–2004-03-31

3 %

Intäktsränta beräknas efter en nivå och är inte skattepliktig.

Kostnadsräntan beräknas efter tre olika nivåer beroende på vari skulden består. Den är inte avdragsgill.

Ränta på skattekonto

Nivå

Intäktsränta

 0 %

Kostnadsränta – låg

 1,25 % (= basräntan)

Kostnadsränta – hög

16,25 % (basräntan + 15 procentenheter)

Till och med 2012 fanns även en mellanränta på kostnadssidan som var 1,25 % av basräntan.