FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2021:11 Skyldighet för företag som driver värdepappersrörelse genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter

Tillämpningsområde och definitioner

1 §Dessa föreskrifter gäller för företag som hör hemma utanför EES och som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige med tillstånd enligt 4 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 §Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Uppgifter till Finansinspektionen

3 §Ett företag enligt 1 § ska årligen lämna Finansinspektionen uppgifter om

 1. omfattningen av filialens tjänster och verksamhet i Sverige,

 2. omsättningen och det sammanlagda värdet av de tillgångar som är knutna till de tjänster och den verksamhet som avses i 1,

 3. en detaljerad beskrivning av de arrangemang för investerarskydd som är tillgängliga för filialens kunder, inbegripet deras rättigheter med anledning av det investerarskydd som följer av 4 kap. 4 § 7 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 4. den strategi och de arrangemang för riskhantering som filialen tillämpar för de tjänster och den verksamhet som avses i 1,

 5. hur filialen styrs inklusive vilka personer som innehar nyckelfunktioner för filialens verksamhet, och

 6. det totala antalet kunder som filialen har.

4 §Ett företag enligt 1 § som utför handel för egen räkning motsvarande sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska årligen lämna Finansinspektionen uppgifter för varje månad om sin minimala, genomsnittliga och maximala exponering för motparter i EES.

5 §Ett företag enligt 1 § som utför garantigivning som avser finansiella instrument eller placering av finansiella instrument med fast åtagande motsvarande sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 6 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska årligen lämna Finansinspektionen uppgifter om det totala värdet av finansiella instrument som härrör från motparter i EES och som har garanterats eller placerats på grundval av ett fast åtagande under de föregående 12 månaderna.

6 §Ett företag ska lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt 3–5 §§ på det sätt som närmare anges på myndighetens webbplats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:11

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juli 2021.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...