Innehåll

1 §Förbehållsbeloppet ska bestämmas med ledning av ett normalbelopp

2 §Normalbeloppet ska för en ensamstående gäldenär vara 5.717 kr i månaden och för sammanlevande makar och därmed jämställda 9.445 kr i månaden. Normalbeloppet för ett barn som är 0–6 år ska vara 3.055 kr i månaden, för ett barn som är 7–10 år 3.667 kr i månaden, för ett barn som är 11–14 år 4.279 kr i månaden och för ett barn som är 15 år eller äldre 4.889 kr i månaden.

3 §Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod ska gälla

Månad

Två veckor

Vecka

Dag

Ensamstående

5.717

2.668

1.334

191

Makar och jämställda

9.445

4.408

2.204

315

Barn 0–6 år

3.055

1.426

713

102

Barn 7–10 år

3.667

1.711

856

122

Barn 11–14 år

4.279

1.997

998

143

Barn 15 år och äldre

4.889

2.282

1.141

163

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:1

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller till och med den 31 december 2023.