Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Sydsverige Bilcenter AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.

Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att företaget inte har vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och därigenom har löpt en ökad risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att företagets överträdelser i flera delar är av allvarlig art och innebär att företaget ska betala en sanktionsavgift om 120.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Sydsverige Bilcenter AB