Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Propola AB (bolaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat bolagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur bolaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.

Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att bolaget inte har vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och därigenom har löpt en ökad risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser i flera delar är av allvarlig art och innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 80.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Propola AB

Överklagande

Beslutet har överklagats.