Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur FöretagsStudion AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning samt beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket.

Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga varför Länsstyrelsen den 17 augusti 2022 beslutade om en sanktionsavgift om 750.000 kr.

Beslut om sanktionsavgift FöretagsStudion AB