Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur One Economy AB (bolaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat bolagets allmänna riskbedömning samt beskrivning av hur bolaget tilldelar sina kunder en riskprofil. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga varför Länsstyrelsen den 9 september 2022 beslutade om en sanktionsavgift om 1.300.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift One Economy AB

Överklagande

Beslutet har överklagats.