Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur LeBa Ekonomibyrå AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter. Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför länsstyrelsen den 20 oktober 2022 beslutade om en sanktionsavgift om 10.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift LeBa Ekonomibyrå AB