SkåneCronan Redovisning AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 14 april 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur SkåneCronan Redovisning AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 14 april 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 70.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift SkåneCronan Redovisning AB

Överklagande

Beslutet har överklagats.