Colbrands Redovisnings AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 22 juni 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Colbrands Redovisnings AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 22 juni 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 40.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Colbrands Redovisnings AB