Ekonomihuset Syd AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 25 augusti 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Ekonomihuset Syd AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 25 augusti 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 60.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Ekonomihuset Syd AB