Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat hur Ekonomiavdelningen i Härnösand KB, 916589-1392, följer penningtvättsregelverket. Granskningen har visat att det har funnits brister i bolagets efterlevnad av regelverket. Bolaget har bland annat ålagts att komplettera sina kundkännedomsåtgärder gällande fysiska personer på distans och rutiner för hur bolaget kontroller ifall en kund är en person i politiskt utsatt ställning (s.k. PEP). Länsstyrelsen har därför den 9 april 2018 förelagt bolaget vid vite om 50.000 kr att göra rättelse för att komma till rätta med konstaterade brister.

Föreläggande att vid vite vidta rättelse, Ekonomiavdelningen i Härnösand KB