Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat hur Efferts Bokföringskonsult HB, 916424-0120, följer penningtvättsregelverket. Granskningen har visat att det har funnits brister i bolagets efterlevnad av regelverket. Bolaget har bland annat ålagts att komplettera sina skriftliga rutiner gällande den allmänna riskbedömningen, kundkännedomsåtgärder samt övervakning och rapportering. Länsstyrelsen har därför den 17 september 2018 förelagt bolaget vid vite om 50.000 kr att göra rättelse för att komma till rätta med konstaterade brister.

Föreläggande vid vite att vidta rättelse, Efferts Bokföringskonsult HB