Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat hur Refocus AB, 556643-3230, följer penningtvättsregelverket. Granskningen har visat att det har funnits brister i bolagets efterlevnad av regelverket. Bolaget har saknat rutiner för förenklade kundkännedomsåtgärder och har vidare inte utsett en funktionsansvarig. Länsstyrelsen har därför den 17 september 2018 förelagt bolaget vid vite om 50.000 kronor att göra rättelse för att komma till rätta med konstaterade brister.

Föreläggande vid vite att vidta rättelse, Refocus AB