Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Nordic bil begagnade bilar AB, 556933-9236, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att vid vite om 50.000 kronor göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att vid vite göra rättelse, Nordic bil begagnade bilar AB