Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Postbox24 Entreprenad Handelsbolag, 969745-9015, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen den 12 december 2019 beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att vidta rättelse, Postbox24 Entreprenad Handelsbolag