Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Bo Berggren Urhandel Aktiebolag, 556094-2400, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att vid vite om 50.000 kr göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att vid vite göra rättelse, Bo Berggren Urhandel Aktiebolag