Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat hur City Office in WTC AB, 556557-6773, följer penningtvättsregelverket. Granskningen har visat att det finns brister i bolagets efterlevnad av regelverket. Bland annat saknas en upprättad och dokumenterad allmän riskbedömning. Bolaget har därför förelagts vid vite om 100.000 kr att göra rättelse för att komma till rätta med bristen, och med andra konstaterade brister.

Föreläggande att vid vite göra rättelse, City Office in WTC AB