Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Bradosti Group AB, 559056-5114, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen. Tillsynen har avsett perioden den 1 januari 2023 till och med den 8 februari 2024. Granskningen visar att bolagets allmänna riskbedömning innehåller flertalet brister.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en markant ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 160.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Bradosti Group AB.