Länsstyrelsen har undersökt hur Bilhallen i Örebro AB har följt reglerna i penningtvättslagen och Länsstyrelsens föreskrifter. Vid vår granskning har det uppmärksammats att företaget inte har gjort någon allmän riskbedömning av verksamheten eller riskbedömt sina kunder i enlighet med kraven i penningtvättslagen och föreskrifterna.

Verksamheten saknar också rutiner för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har bedömt att företaget har åsidosatt skyldigheterna i penningtvättslagen och föreskrifterna och har därför beslutat att Bilhallen i Örebro AB ska betala en sanktionsavgift på 75.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Bilhallen i Örebro AB