Länsstyrelsen har undersökt hur Truck Trading Lundqvist Aktiebolag har följt reglerna i penningtvättslagen och Länsstyrelsens föreskrifter. Vid vår granskning har det uppmärksammats att företaget inte har riskbedömningar och rutiner som uppfyller kraven i penningtvättslagen och föreskrifterna.

Länsstyrelsen har bedömt att företaget har åsidosatt skyldigheterna i penningtvättslagen och föreskrifterna och har därför beslutat att Truck Trading Lundqvist Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 75.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Truck Trading Lundqvist Aktiebolag