Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Göteborgs Auktionsverk AB:s åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att det funnits brister i företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom och rutiner för lämplighetsprövning och utbildning. Länsstyrelsen har därför beslutat att förelägga företaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Göteborgs Auktionsverk AB