Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Galleri Scandinavia AB:s åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att det funnits brister i företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom, övervakning och rapportering samt bevarande av handlingar. Länsstyrelsen har därför beslutat att förelägga företaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Galleri Scandinavia AB