Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat den enskilda firman Ludvika Skriv- och Bokföringsbyrås allmänna riskbedömning.

Granskningen har visat att företagets allmänna riskbedömning inte uppfyller penningtvättslagens krav. Länsstyrelsen har därför beslutat att förelägga företaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Ludvika Skriv- och Bokföringsbyrå