Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Galleri Scandinavia AB:s åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att det funnits brister i företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom, övervakning och rapportering samt bevarande av handlingar. Den 16 september 2021 förelade Länsstyrelsen företaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna. Eftersom företaget inte har vidtagit någon rättelse har Länsstyrelsen beslutat att förelägga företaget vid vite om 40.000 kr, att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande vid vite att göra rättelse, Galleri Scandinavia AB