Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur C E C i Sverige AB har följt penningtvättsregelverket under perioden 2021-02-14–2022-02-14. Länsstyrelsen har granskat bolagets riskbedömningar för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att bolaget överträtt bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har under tillsynsperioden saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte heller haft förutsättningar att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och att de inneburit en avsevärt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 350.000 kr. Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslut om sanktionsavgift C E C i Sverige AB