Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Transportrevisioner i Örebro AB:s åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Granskningen har visat att det funnits brister i företagets riskbedömningar och rutiner.

Länsstyrelsen har därför beslutat att förelägga företaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Transportrevisioner i Örebro AB