Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat bolagets allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism under perioden 2021-04-21–2022-03-31.

Granskningen har visat att Dick Philipson Ekonomikonsult Aktiebolag har överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har haft en mycket bristfällig allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 410.000 kr. Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslut om sanktionsavgift Dick Philipson Ekonomikonsult Aktiebolag