Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Hästsportens Administrativa Center Aktiebolags allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Hästsportens Administrativa Center Aktiebolag överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Hästsportens Administrativa Center Aktiebolag har under tillsynsperioden 2021-10-27–2022-10-27 saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit synnerligen allvarlig och att den inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 550.000 kr.

Beslut om sanktionsavgift Hästsportens Administrativa Center Aktiebolag