Innehåll

Definition

Ackordslön är en benämning på lön i förhållande till hur mycket en anställd presterar under en viss tidsperiod. Ackordslön har historiskt sett vanligast förekommit inom hantverkaryrken men är mindre vanligt förekommande idag. Inom vissa kollektivavtal förekommer alltjämt ackordslön som ev avlöningsmodell. Det gäller framför inom de områden som regleras av kollektivavtal för arbetare.

Se även

rörlig lön