Arbetsredskap är hjälpmedel eller verktyg som används för att underlätta och/eller utföra arbetet. Det kan röra sig om bil, dator och mobiltelefon med mera. För det fall arbetsredskapet även kan nyttjas privat kan det anses som en anställningsförmån som även ska beskattas.

Det kan vara oklart huruvida arbetsredskap får användas även privat eller inte. Det kan därför vara bra att en ha policy som reglerar hur arbetsredskapen får nyttjas, för att dels undvika slitage på arbetsredskapen och därmed eventuellt utökade kostnader, men även oväntade och oönskade skattekonsekvenser för såväl den anställde som för arbetsgivaren. Om arbetsredskapet inte är en avtalat förmån så kan arbetsgivaren efter eget beslut återta arbetsredskapet från den anställde. Notera att förhandlingsskyldighet ändock kan föreligga.

Tänk på

Om arbetsgivaren utan godkännande från den anställde vill ändra någon anställningsförmån krävs det att det är en ensidigt utgiven förmån. Även om arbetsgivaren har beslutanderätt ska arbetsgivaren i många situationer ändå förhandla enligt 11 eller 12 § medbestämmandelagen före beslutet.

Lagrum

11-12 §§ medbestämmandelagen