Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Arbetsredskap

Arbetsredskap är hjälpmedel eller verktyg som används för att underlätta och/eller utföra arbetet. Det kan röra sig om bil, dator och mobiltelefon med mera. För det fall arbetsredskapet även kan nyttjas privat kan det anses som en anställningsförmån som även ska beskattas.

Det kan vara oklart huruvida arbetsredskap får användas även privat eller inte. Det kan därför vara bra att en ha policy som reglerar hur arbetsredskapen får nyttjas, för att dels undvika slitage på arbetsredskapen och därmed eventuellt utökade kostnader, men även oväntade och oönskade skattekonsekvenser för såväl den anställde som för arbetsgivaren. Om arbetsredskapet inte är en avtalat förmån så kan arbetsgivaren efter eget beslut återta arbetsredskapet från den anställde. Notera att förhandlingsskyldighet ändock kan föreligga.

Tänk på

Om arbetsgivaren utan godkännande från den anställde vill ändra någon anställningsförmån krävs det att det är en ensidigt utgiven förmån. Även om arbetsgivaren har beslutanderätt ska arbetsgivaren i många situationer ändå förhandla enligt 11 eller 12 § medbestämmandelagen före beslutet.

Lagrum

11-12 §§ medbestämmandelagen

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...