Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Avtalsförhandlingar

Avtalsförhandlingar handlar typiskt sett om hur stor löneökningen ska vara under den kommande kollektivavtalsperioden. Dessa förhandlingar gäller många anställda och flera branscher kan förhandla samtidigt. Förhandlingarna brukar uppmärksammas mycket i massmedia, särskilt om de brutit samman (man säger att de strandat) och det finns risk för stridsåtgärder.

Det typiska för avtalsförhandlingar är att de syftar till att åstadkomma ett avtal för framtiden. Parterna vill reglera löner och andra anställningsförmåner i ett nytt kollektivavtal. Självklart kan de förhandlande parterna å ömse sidor ha olika uppfattningar under förhandlingen hur detta avtal ska se ut. En sådan oenighet, eller tvist, om hur framtida förhållanden ska regleras brukar kallas för en intressetvist. En sådan tvist löses ytterst genom stridsåtgärder.

Privata sektorn

Inom den privata sektorn hålls avtalsförhandlingar på det centrala planet, dvs. mellan arbetsgivar- och arbetstagarförbund. Därefter brukar det centrala avtalet omsättas i lokala avtal mellan de lokala parterna, dvs. företaget och den lokala arbetstagarorganisationen. Avtalsförhandlingar förekommer således både centralt och lokalt. Några löneförhandlingar förs dock inte mellan huvudorganisationerna, dvs. Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Offentliga sektorn

Inom den offentliga sektorn sker förhandlingarna delvis på ett annat sätt. För statligt anställda sker förhandlingarna mellan Arbetsgivarverket som förhandlande part på arbetsgivarsidan och de centrala fackförbunden. De kommunala förhandlingarna förs mellan Sveriges Kommuner och Regioner å ena sidan och de olika centrala fackförbunden å den andra sidan.

Lagrum

14, 15 §§ medbestämmandelagen (1976:580)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...