Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Dödsfall

För det fall en arbetstagare avlider medför detta naturligt nog att anställningen omedelbart upphör. Innestående lön och andra ersättningar, såsom till exempel semesterersättning och utlägg, ska redovisas och utbetalas till dödsboet.

Lön och andra anställningsförmåner utgår till och med dödsdagen.

Finns det någon grupplivförsäkring eller annan försäkring genom företaget som kan komma att tas i anspråk ska även detta anmälas i samband med dödsfallet. Några särskilda åtgärder enligt anställningsskyddslagen behöver inte vidtas. Var den anställde medlem i någon fackförening bör denna naturligtvis meddelas dödsfallet.

Allt arbetsmaterial och de arbetsredskap som den avlidne arbetstagaren innehaft ska vanligtvis lämnas åter till arbetsgivaren.

Tänk på

Kontrollera och informera dödsboet om vilka olika försäkringar och eventuella pensioner som fanns knutna till den anställde. I vissa grupplivförsäkringar finns det en ”make/maka-försäkring” som ger ersättning vid makes/makas dödsfall om denne ej omfattas av tjänstegrupplivförsäkring.

För övriga anställda kan det vara lämpligt att låta dem kontakta företagshälsovården om sådan finns knuten till arbetsgivaren, för det fall de behöver samtala om det tragiska som inträffat.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...