Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Driftsenhet

Definition

Med driftsenhet avses en del av företag som är belägen inom en byggnad eller avgränsat område. Tanken är inte att en driftsenhet ska kunna finnas på flera orter då utgångspunkten för lagstiftaren var att en driftsinskränkning inte skulle kunna få påverkan utanför orten.

Av praxis har det framkommit att det inte krävs viss storlek eller viss administration på driftsenheten utan Arbetsdomstolen ser framför allt på de strikt geografiska förhållandena, dvs. avgränsningen till byggnad eller inhägnat område. Endast i ett fall (AD 2006 nr 15) har Arbetsdomstolen tagit viss organisatorisk hänsyn, och det var i en speciell situation där en verksamhet under en tid flyttade ut i en lokal på andra sidan av gatan och senare flyttade en del av denna verksamhet tillbaka.

Avseende turordning vid uppsägning föreskriver anställningsskyddslagens 22 § att om arbetsgivaren bedriver verksamhet vid flera olika driftsenheter, fastställs en turordning för varje sådan enhet för sig. Enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad medför dock inte att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet.

Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, fastställs en särskild turordning för varje avtalsområde på driftsenheten. Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, ska inom en arbetstagarorganisations avtalsområde fastställas en gemensam turordning för samtliga driftsenheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 29 §.

Rättspraxis

I AD 1988 nr 32 kom domstolen fram till att ett enmanskontor i arbetstagarens villa var att anse som en driftsenhet trots att det organisatoriskt var underställt ett distriktskontor på annan ort. Detta var dock före den lagändring som föreskriver att enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad medför inte att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet. Utgången i det målet hade enligt nu gällande regler därför kunnat bli en annan.

Tänk på

Det finns inget uttryckligt krav på att en driftsenhet ska vara av viss storlek eller ha en särskilt utbyggd administration för att en arbetsplats ska anses som en driftsenhet.

Lagrum

22 och 29 § anställningsskyddslagen (1982:80)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...