Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Erinran

Begreppen erinran och LAS-varning är synonyma. Innebörden i begreppen är att den anställde medvetandegörs om att denne bryter mot anställningsavtalet, och att han eller hon också kan komma att förlora sin anställning om avtalsbrotten upprepas. En varning kan även innebära en disciplinär åtgärd. Sådana kan det ibland finans stöd för i olika kollektivavtal. För att skilja den typen av mer bestraffande varning från en endast medvetandegörande varning används ibland termen ”LAS-varning” om det som också kallas för erinran.

I ett anställningsförhållande har båda parter, genom anställningsavtalet, rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. För att anställningsförhållandet ska fungera förutsätts båda parter fullgöra sina respektive skyldigheter. Om arbetstagare brister i fullgörandet av dessa förpliktelser bör arbetsgivaren påtala missförhållanden så att arbetstagaren får en möjlighet att förbättra situationen. Innan det kan bli aktuellt med ett uppsägningsförfarande bör arbetsgivaren komma med erinringar, tillsägelser och tillrättavisningar.

Tillsägelse eller erinran utgör alltså ett normalt led i ett uppsägningsförfarande. Det är då inte fråga om någon disciplinär åtgärd eller någon bestraffning utan endast en tillrättavisning och en erinran för framtiden om att en uppsägning kan bli aktuell vid ytterligare förseelser eller om någon förbättring av rådande missförhållande inte sker. En varning kan dock ibland ses som en disciplinär åtgärd, vilket i så fall kräver stöd i kollektivavtal.

En erinran kan delas ut till en arbetstagare när arbetstagaren brutit mot anställningsavtalet, till exempel genom att komma för sent, missköta sina arbetsuppgifter, bryta mot gällande regler på arbetsplatsen eller uppträda på ett sätt som inte är acceptabelt. En erinran bör delas ut i så nära anslutning som möjligt till den aktuella händelsen.

Det rekommenderas att erinran avges skriftligen i kombination med ett möte med arbetstagaren där arbetstagaren muntligen informeras om på vilket sätt denne brutit mot sina förpliktelser i anställningsförhållande. Men Arbetsdomstolen har ibland godtagit ett väldigt tydligt muntligt medvetandegörande, dvs. en erinran som endast har meddelats muntligen.

Av bevisskäl kan det vara bra för arbetsgivaren att vara två personer närvarande vid detta möte, för att bättre kunna bevisa vad som sades och hände då, och att den anställde fick del av sin erinran även om han eller hon vägrade att skriva under att den emottogs.

Mottagandet av en erinran kan kvitteras genom arbetstagaren signatur. Om arbetstagaren inte delar grunden för erinran kan arbetstagaren ange det på det exemplar som återlämnas till arbetsgivaren.

Arbetstagaren ska se till att beteendet förbättras, och för det fall en uppkommen situation beror på något missförstånd på arbetsplatsen bör arbetstagaren klargöra detta för arbetsgivaren och be om tydliga instruktioner och eller handledning. Efter en erinran får arbetstagaren en rimlig tid på sig att vidtaga rättelse; avsikten med erinran är ju att den anställde ska sköta sig i fortsättningen så uppsägning kan undvikas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...