Fingerad arbetsbrist innebär att en arbetsgivare säger upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist men att det egentligen beror på personliga skäl. En fingerad arbetsbrist innebär ett missbruk av arbetsbristbegreppet. Anledningen till att fingerad arbetsbrist till viss del förekommer beror till stor del på att arbetsgivaren måste ha sakliga skäl för att säga upp en arbetstagare med tillsvidareanställning och som omfattas av anställningsskyddslagen. Arbetsbrist utgör per definition sakliga skäl. Det blir därför lättare för arbetsgivaren att säga upp på grund av arbetsbrist än på grund av personliga skäl.

Om arbetstagaren har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist men anser att den verkliga grunden är personliga skäl ska arbetstagaren göra det antagligt att uppsägningen egentligen beror på personliga skäl. Då övergår bevisbördan till arbetsgivaren som ska visa att det rör sig om en arbetsbristsituation. Om grunden för uppsägningen både är arbetsbrist och personliga skäl ska arbetsbristen ges företräde, under förutsättningen att verklig arbetsbrist föreligger.

Lagrum

7 § anställningsskyddslagen (1982:80)