Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2020 – Louise D'Oliwa & Stefan Flemström

Företagsbil

 

En tjänstebil ägs av företaget och används i verksamheten. Tjänstebilen benämns då även företagsbil. Företaget betalar bilkostnaderna, men får göra avdrag för att minska sin skatt. Företagsbilen kan om arbetsgivaren tillåter det användas för privat bruk av den anställde, men ska det privata användandet inte medföra skattekonsekvenser så får det som regel inte ske vid fler än högst tio tillfällen per år och då inte heller några längre körningar.

Om en anställd har bil att disponera i tjänsten och även äger rätt att disponera den privat kan det utgöra en förmån i enlighet med anställningsavtalet. Beroende på om förmånen är ensidigt utgiven eller inte kan arbetsgivaren ändra policyn eller reglerna för den anställdes användande av bilen. För att den anställde ska kunna räkna med att ha tillgång till bil under hela sin anställning bör villkoren för detta stå inskrivna i anställningsavtalet.

Om det däremot i anställningsavtalet står att den anställde äger disponera bilen enligt företagets vid var tid gällande policy, skulle arbetsgivaren ensidigt kunna ändra reglerna för användning av bilen.

Om den anställdes egen bil används i tjänsten ersätts privatpersonen med en så kallad ”milersättning” av arbetsgivaren. Det finns en gräns med ett krontal per mil utöver vilken även milersättningen blir skattepliktig för den anställde och även utgör bas för socialavgifter för arbetsgivaren.

Tänk på

Är disponeringen av bilen att se som en avtalad anställningsförmån ska arbetstagaren äga rätt att disponera den även under uppsägningstiden.

Lagrum

12 § anställningsskyddslagen (1982:80)

Se uppslagsordet Bilförmån i Redovisa Rätt, Rätt Lön och Rätt skatt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%